Årets Wilhjelmgruppe består af studerende fra studenterkomiteen på Københavns Universitet:

  • Anders Gideon, Biolog, Københavns Universitet
  • Christina Aagaard, biologistuderende, Københavns Universitet
  • Marie Dam, biologistuderende, Københavns Universitet
  • Marie-Louise Krawack, biologistuderende, Københavns Universitet
  • Merian Skouw-Rasmussen, biologistuderende, Københavns Universitet
  • Rikke Monberg, biologistuderende, Københavns Universitet

Wilhjelmgruppen begyndte oprindeligt som et samarbejde mellem studenterkomitéerne på Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter. Gruppens formål er, at planlægge samt afholde den årlige Wilhjelmkonference og efterfølgende sammenfatte konferenceskriftet.

Wilhjelmgruppen tager sit navn fra Nils Wilhjelm, der som formand for Miljøministeriets Wilhjelmudvalg var hovedmand bag rapporten: En rig natur i et rigt samfund fra 2001, der skulle fungere som grundlaget for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Rapporten er til dato er et af de grundigste arbejder med at kortlægge tilstanden af Danmarks natur og miljø.
Formålet med Wilhjelmkonferencerne er at gøre status over myndighedernes arbejde med rapportens anbefalinger og at arbejde videre på, at fremme de mange gode initiativer der blev fremlagt af udvalget.

Den første Wilhjelmkonference blev afholdt i november 2002 under navnet: Wilhjelm+1, for at markere året der var gået siden rapportens udgivelse. Konferencen blev arrangeret af det hedengangne Naturråd, der også stod bag Wilhjelm+2 og Wilhjelm+3.

I 2006 overtog Studenterkomitéerne under Danmarks Naturfredningsforening forpligtigelsen med at videreføre Naturrådets arbejde med Wilhjelmkonferencerne.