Alberte Skriver Møller, Bachelorstuderende i Naturressourcer, Københavns Universitet

Astrid Stener, Kandidatstuderende i Biologi, Københavns Universitet

Emma Bender Koch, Kandidatstuderende i Biologi, Københavns Universitet

Emma Engell Sohnemann, Bachelorstuderende i Landskabsarkitektur, Københavns Universitet 

Joshua Haahr, Bachelorstuderende i Biologi, København Universitet

Line Moody Nielsen, Kandidatstuderende i Biologi, Københavns Universitet

Peter Kyvsgaard, Miljøstyrelsen

Rieke Lo Madsen, Kandidatstuderende i Biologi, Lund Universitet

 

Wilhjelmgruppen begyndte oprindeligt som et samarbejde mellem studenterkomitéerne på Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter. Gruppens formål er, at planlægge og afholde den årlige Wilhjelmkonference.

Wilhjelmgruppen tager sit navn fra Nils Wilhjelm, der som formand for Miljøministeriets Wilhjelmudvalg var hovedmand bag rapporten: En rig natur i et rigt samfund fra 2001, der skulle fungere som grundlaget for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Rapporten er til dato er et af de grundigste arbejde med at kortlægge tilstanden af Danmarks natur og miljø.

I 2006 overtog Københavns studenterafdeling under Danmarks Naturfredningsforening forpligtigelsen med at videreføre Naturrådets arbejde med Wilhjelmkonferencerne.