09:00 Registrering

09:30 Velkomst v. arrangørgruppen, Ella Maria Bisschop-Larsen og ordstyrer Peter Friis Møller

 

 

09:40 Bo Fritzbøger, Lektor Saxo-Instituttet; Skovnaturen tur-retur

10:05 Peter Ilsøe, Direktør Naturstyrelsen; Rammer for Naturstyrelsens drift af statens skove  

10:30 Palle Madsen, Professor Skovskolen KU; Synergieffekt mellem skovdrift og biodiversitet

 

10:55 Pause

 

11:10 Vivian Kvist Johannsen, Seniorforsker KU/IGN/, Skov, Natur og Biomasse; Bæredygtighedens balancegang mellem prioriteringer i skovene – fra bøgens brede top til fyrrens finrødder

11:35 Jacob Heilmann-Clausen, Lektor Statens Naturhistoriske Museum; Konflikter mellem skovdrift og biodiversitet

12:00 Debat I

 

12:40 Frokost

 

13:50 Camilla Fløjgaard, Postdoc Aarhus Universitet; Megafaunaen i skoven - fortid, nutid og fremtid

14:15 Mads Jakobsen, Chefkonsulent Den Danske Naturfond; Nye indsatser for natur og biodiversitet i skov - Bøtø Skov og Kollund skov.

14:40 Katrine Hahn Kristensen, Specialkonsulent Miljøstyrelsen; Tilskudsordninger for skov - fordele og udfordringer

 

15:05 Pause

 

15:20 Niels Peter Dalsgaard Jensen, Skovrider Salten Langsø Skovadministration; Naturnær skovdrift og biodiversitetshensyn

15:45 Martin Einfeldt, Kommunikationsrådgiver og ejer af Firmaet Martin Einfeldt; 9 måder at motivere skovejere til at udvikle naturværdier

 

16:10 Debat II

 

16:45 Tak for i dag v. Morten Pedersen, Afdelingschef Natur og Miljø DN

 

17:00 Reception