8.30 – 9.30 Registrering
9.30 – 9.35 Velkommen til Wilhjelm+ 2014
med Wilhjelmgruppen og ordstyrer Susanne Sayers, nyhedsredaktør på Børsen


Formiddagssession

Naturen i vandet

9.35 – 10.00 Bedre natur og højere biodiversitet i ferskvand gennem 40 år hviler på operationel viden og vedholdende indsats
med Professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet

10.00 – 10.25 Fortid, nutid og fremtid i forvaltningen af danske vandløb og deres økologi
med Seniorforsker Nikolai Friberg, NIVA

10.25 – 10.50 Alling ådal – tur natur
med Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Himmerland

10.50 – 11.10 PAUSE

11.10 – 11.35 Fiskene i Vandrammedirektivet og i de danske vandplaner
med Niels Jepsen, DTU Aqua

11.35 – 12.00 Vandplanerne
med Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen

12.00 – 12.20 FORMIDDAGENS PANELDEBAT
Hvad er god natur i de ferske vande?

Paneldebatdeltagere:
Professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet
Seniorforsker Nikolai Friberg, NIVA
Postdoc. Lars Båstrup-Spohr, Københavns Universitet
Seniorforsker Niels Jepsen, DTU Aqua
Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Himmerland


12.20 – 13.20 FROKOST


Eftermiddagssession

Vandets fremtidige rolle i landskabet

13.20 – 13.45 Klimarobuste virkemidler i vandplanerne
med Henrik Skovgaard, Orbicon

13.45 – 14.10 De ferske vandes rekreative muligheder
med Kaare Manniche Ebert og Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforening

14.10 – 14.30 PAUSE med kaffe og kage

14.30 – 14.55 Målrettet regulering kan hjælpe vandene
med Kitt Bell Andersen, Chefkonsulent, Vand & Natur - Landbrug & Fødevarer

14.55 – 15.20 Det muliges kunst - hvordan sikrer vi en god lovgivning
med Helle Tegner Anker, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

15.20 – 16.00 AFSLUTTENDE PANELDEBAT
Hvad er vandets fremtidige rolle i det åbne landskab?

Paneldebat deltagere:
Repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening
Repræsentant fra Danmarks sportsfiskeriforening
Bjarne Bringedal Svendsen, Natur- og Miljøchef fra Køge Kommune
Repræsentant fra Landbrug og Fødevare

Panelet vil bestå af de samme medlemmer som deltog i 1. session af eftermiddagensdebat.

16.00-ubestemt RECEPTION