Bo Fritzbøger, Lektor Saxo-Instituttet
Skovnaturen tur-retur (PDF-fil)

Peter Ilsøe, Direktør Naturstyrelsen
Rammer for Naturstyrelsens drift af statens skove (PDF-fil)

Palle Madsen, Professor Skovskolen KU
Synergieffekt mellem skovdrift og biodiversitet (PDF-fil)

Vivian Kvist Johannsen, Seniorforsker KU/IGN/, Skov, Natur og Biomasse
Bæredygtighedens balancegang mellem prioriteringer i skovene (PDF-fil)

Jacob Heilmann-Clausen, Lektor Statens Naturhistoriske Museum
Konflikter mellem skovdrift og biodiversitet (PDF-fil)

Camilla Fløjgaard, Postdoc Aarhus Universitet
Megafaunaen i skoven - fortid, nutid og fremtid (PDF-fil)

Mads Jakobsen, Chefkonsulent Den Danske Naturfond
Nye indsatser for natur og biodiversitet i skov - Bøtø Skov og Kollund skov (PDF-fil)

Katrine Hahn Kristensen, Specialkonsulent Miljøstyrelsen
Tilskudsordninger for skov - fordele og udfordringer (PDF-fil)

Niels Peter Dalsgaard Jensen, Skovrider Salten Langsø Skovadministration
Naturnær skovdrift og biodiversitetshensyn (PDF-fil)

Martin Einfeldt, Kommunikationsrådgiver og ejer af Firmaet Martin Einfeldt
9 måder at motivere skovejere til at udvikle naturværdier (PDF-fil)
Artikel om at motivere private skovejere (PDF-fil)