Wilhjelmkonferencen omhandlede, hvordan vi skaber mere plads til naturen i Danmark. 

Hvor skal denne plads findes? Og skal det være de små eller store naturgenopretningsprojekter, der skal prioriteres? Hvilken betydning har naturen for befolkningen idag, og kan menneskers og naturens behov forenes? 

Til konferencen vil der gennemgåes konkrete initiativer for at bringe den vilde natur tilbage, men samtidig bibeholde plads til menneskelig udfoldelse. 

Wilhjelmkonferencen vil derfor sætte fokus på, om det er muligt at imødekomme de forskellige interesser og samtidig beskytte og fremme betingelserne for flora og fauna. 

Alle natur- og miljøinteresserede inviteres derfor til en hel dag fyldt med spændende oplæg og relevante diskussioner.