Store pattedyr som længe har været uddøde i Danmark, men nu genindvandrer eller genudsættes, har de seneste år dannet grundlag for en del debat.

Både ulvens og vildsvinets naturlige udbredelse strækker sig helt til den danske grænse, og bl.a. bisonokser, vilde heste, bævere, elge og heckkvæg udsættes som en del af igangværende rewildingprojekter. Hvor passer disse store græssere og topprædatorer ind i det ellers så moderne og tætbefolkede landbrugsland, og hvad er de biologiske og naturmæssige konsekvenser af deres tilstedeværelse?

Dette års Wilhjelmkonference sætter fokus på brugen af rewilding som et redskab i naturforvaltningen i Danmark. Dagen er delt op i fire dele, således at man på overskuelig vis bliver introduceret til forskellige aspekter af rewilding.

Dagen startes med en præsentation af teorien og principperne for rewilding. Herefter vil der, med konkrete danske og udenlandske projekter som eksempler, blive gjort rede for de økologiske effekter af rewilding.

Efter frokost stilles der skarpt på de udfordringer og konflikter, der er forbundet med rewilding, inden der til slut rundes af med en paneldebat, som samler trådene fra dagens oplæg.