Status for Wilhjelmrapporten 2001 til nu
ved Peder Agger, professor emeritus, Roskilde Universitet
Samfundet, naturen og natursynet er i konstant bevægelse. Presset på naturen vokser år for år, og naturforvaltningen må følge med. Det kræver en bredde og langsigtethed, som har haft svært ved at slå igennem på Christiansborg, som det bl.a. kan ses af Wilhjelmrapportens træge implementering.

Ideen bag rewilding
ved Jens-Christian Svenning, professor, Aarhus Universitet
Introduktion til teorien og principperne bag rewilding, med fokus på hvordan rewilding kan anvendes som et redskab i naturforvaltningen.

Status for rewilding-projekter i Danmark anno 2013
ved Pil Birkefeldt Møller Pedersen, Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
Kortlægning af igangværende og planlagte rewilding-projekter i Danmark anno 2013, samt resultater fra holdningsundersøgelse til rewilding som værktøj i den danske naturforvaltning. Hvordan defineres rewilding i de danske projekter, og hvordan kan den anvendes i dansk naturpleje.

Theoretical, virtual and experimental rewilding in the Scottish highlands
ved Chris Sandom, direktør i Wild Business Ltd
I will focus on how the Scottish Highlands could be rewilded, starting with a conceptual model of community (re-)assembly to restore key ecological processes. I will then focus on the process of woodland regeneration and the potential role of wolves, wild boar and fences.

Vilde dyr i naturplejen; Introduktion af elsdyr og kronvildt i Lille Vildmose
ved Rita Buttenschøn, seniorrådgiver, Københavns Universitet
Kan vildt anvendes i naturplejen til at vedligeholde og genskabe naturområder med høj naturkvalitet og hvad er fordele og ulemper ved at anvende vilde dyr i forhold til husdyr? Disse spørgsmål belyses med eksempler fra bl.a. Lille Vildmose, hvor der er planlagt at anvende elsdyr og krondyr til genopretning af mose og kær, samt belyst ved undersøgelser af effekten af hjortevildt på naturindhold og dynamikken mellem skovtilgroning og åbne naturområder.

Rewilding som naturforvaltningsstrategi
ved Hans Henrik Bruun, lektor, Københavns Universitet
Hvilken plads i dansk naturforvaltning skal rewilding have? Det fortsatte tab af biodiversitet rejser mange spørgsmål - hvilke af dem er rewilding svaret på? Hvilken rolle kan rewilding spille i et fragmenteret menneskepåvirket landskab som det danske, hvor de truede arter findes i små spredte bestande? Med udgangspunkt i hvad dansk biodiversitet består af, samt hvordan den er fordelt geografisk og på økosystemer, vil jeg forsøge at analysere mig frem til hvilke problemer rewilding kan være en løsning på og hvilke der må søges andre løsninger til.

Kritiske refleksioner på "rewilding" - problemer, udfordringer og konflikter
ved Hans Peter Hansen, assistant professor, Sveriges Lantbruksuniversitet
Udsætning af nye eller, i den danske natur, forsvundne dyrearter, er ikke et nyt fænomen. Udsætninger har været både mere og mindre succesfulde, samtidig med at de ofte har givet anledning til offentlig debat. Traditionelt har muligheden for udsætninger af nye eller forsvundne dyrearter været stramt reguleret, og styret af nogle grundlæggende principper. Noget tyder på at vi er ved at fravige disse principper og at vores syn på naturen er under forandring. Oplægget vil med afsæt i eksempler fra både ind- og udland, diskutere konsekvenserne af denne forandring.

Erfaringer ved etablering af græsningslaug på Sydfyn
ved Karin Skovhus, Faaborg-Midtfyn Kommune
Rewilding kræver store sammenhængende naturarealer, der kan afgræsses samlet. Det giver udfordringer i et landskab, hvor selv de større naturområder typisk er delt op på et stort antal private lodsejere. Er græsningslaug en vej at gå, og hvordan sikrer vi os kontinuitet? På Sydfyn har vi to konkrete eksempler, der går hver sin vej. I Skånemosen på Sydfyn er der etableret naturgræsning på et større sammenhængende moseområde og lokalt arbejdes med at lave et "moselaug". Ved Arreskov sø arbejdes der i retning af at sikre et grundlag for "Naturpleje som driftsgren". Begge steder drevet af lokale lodsejeres ønsker.

Den danske naturs genkomst
ved Rune Engelbreth Larsen, idéhistoriker, forfatter og kommentator ved Politiken
Rewilding og biodiversitet er begreber, der desværre næsten synes at være ubekendte faktorer på Christiansborg, hvilket giver nogle ekstraordinære udfordringer, som ikke alene handler om vigtigheden af ekspertise og faglighed, men også om nødvendigheden af at få den danske naturs genkomst på den politiske dagsorden - her kan netop biodiversitet og rewilding måske (også) komme til gavn.