Bedre natur og højere biodiversitet i ferskvand gennem 40 år hviler på operationel viden og vedholdende indsats
Af Kaj Sand-Jensen, Professor, Københavns Universitet

Fortid, nutid og fremtid i forvaltningen af danske vandløb og deres økologi
Af Nikolai Friberg, Seniorforsker, NIVA

Allinge Ådal - Tur Natur (PDF-fil)
Af Kjeld Lundager Jørgensen, Agronom, Naturstyrelsen Himmerland

Fiskene i Vandrammedirektivet og i de danske vandplaner
Af Niels Jepsen, Seniorforsker, DTU Aqua

Vandplanerne (PDF-fil)
Af Peter Kaarup, Kontorchef, Naturstyrelsen

Klimarobuste virkemidler i vanplanerne (PDF-fil)
Af Henrik Skovgaard, Projektchef, Natur & Plan (Aarhus), Orbicon

De ferske vandes rekreative muligheder (PDF-fil)
Af Kaare Manniche Ebert og Lars Brinch Thygesen, Fiskebiolog og Miljøkonsulent, Danmarks Sportsfiskerforening

Målrettet regulering kan hjælpe vandene
Af Kitt Bell Andersen, Chefkonsulent, Vand & Natur - Landbrug & Fødevarer

Det muliges kunst - hvordan sikrer vi en god lovgivning? (PDF-fil)
Af Helle Tegner Anker, Professor, Københavns Universitet