9:00-9:30 MODTAGELSE OG REGISTRERING

9:30 - Maria Reumert Gjerding, Præsident i DN – Velkomsttale

9:40 - Ella Maria Bisschop-Larsen, Tidl. præsident i DN - Mindeord til ære for Nils Wilhjelm 

9:50Mickey Gjerris, Lektor i bioetik ved Det naturvidenskabelige fakultet på KU - Naturens sprog

10:15 - Rasmus Ejrnæs, Seniorforsker ved Institut for Bioscience Aarhus Universitet - Plads til naturen

10:40 - Simon Leed Krøs, Projektleder og kampagneansvarlig for Projekt Biodiversitet nu hos DN - Sommerfugleeffekten

11:05-11:25 PAUSE

11:25 - Philip Hahn-Petersen, Habitats – InfraNatur
11:50 - Ida Dahl Nielsen, Specialkonsulent i Naturstyrelsen – Naturgenopretning Søborg Sø
12:15 - Else Østergaard, Leder af Thy Nationalpark - 10 år med Nationalpark Thy. Er der plads til mere natur?

12:40-13:40 FROKOST

13:40 - Bo Levesen, Koordinator for høslætlaug i Vejle kommune - Hvordan kan vi gøre stor natur større? Samarbejde med private lodsejere om naturudvikling.
14:05 - Henrik Bertelsen, formand for Familielandbruget Sydvest - Natur retur i landbrugslandet
14:30 - Anders Skov, Direktør i Aage V. Jensen Naturfond - En rolle i naturbeskyttelsen

14:55-15:15 PAUSE

15:15 - Rune Engelbreth Larsen, Idéhistoriker, forfatter, foredragsholder & naturfotograf - Hegn er vejen til større, vildere natur

15:40-16:15 DEBAT

16:15 TAK FOR I DAG

16:15 RECEPTION