Program- og planlægningskomitéen samt studenterkomiteen for Københavns Universitet vil gerne takke konferencens talere for nogle inspirerende og lærerige indlæg, endvidere tak til de mange deltagere der hjalp til at gøre endnu en Wilhjelmkonference til en stor succes.

Naturen i det åbne land er hårdt trængt som følge af intensiv landbrugsdrift, byudvikling, industri og infrastruktur. Da et stop for samfundsudviklingen såvel i by som på land ikke er realistisk, er det vigtigt, at der for naturen og samfundet sættes samlede mål; dette er den eneste måde at sikre naturen i fremtiden

En befriende forandring i den ellers stagnerede naturdebat, var tilløbet til endeligt at få afskaffet landbrugsstøtten, samt forventningen om, at der på sigt ville blive flere midler til udviklingen i landdistrikterne. Indtil nu har der dog kun været tale om en yderst beskeden nedtrapning, og der er behov for at få rusket op i debatten om økonomiske incitamenter i landskabsudviklingen.

Wilhjelm+7:”Naturen og samfundet i det åbne land – en ny dagsorden” satte fokus på vilkårene og mulighederne for naturen i det åbne land. Ved konferencen vil førende miljøøkonomer, forvaltere ogforskere vil give deres bud på mulighederne for udviklingen af det danske landskab.

Efterskrift:
På baggrund af konferencen er der blevet forfattet et konferenceskrift med indlæg fra samtlige talere samt en transkribering af debatten. Konferenceskriftet er udsendt til samtlige deltagere. Konferenceskriftet kan desuden hentes her (pdf 3,7MB).