WILHJELM+6 satte denne gang fokus på de betingelser og vilkår, der vil være gældende for naturen i fremtiden. Hvordan bruger vi bedst forudsigelserne om et ændret klima til at sikre vores fælles naturarv og skabe en dynamisk naturforvaltning?

Konferencen samler førende danske forskere og forvaltere til et bud og indbyder alle naturinteresserede til at tage del.

Klimaforandringer er et globalt problem, som kræver fælles handling på tværs af landegrænser. Desværre er mange internationale klimaaftaler mere varm luft end egentlig handling, og selv de mest optimistiske scenarier fra FNs klimapanel tyder nu på, at temperaturen fortsat vil stige. Den 9. november mødtes forskere til den femte. Wilhjelmkonference på Københavns universitet under overskriften: Naturen og dens forvaltning i lyset af klimaforandringerne, hvor formålet var at belyse, hvordan den danske natur bedst forvaltes i forhold til de kommende klimaforandringer. Det blev dog hurtigt klart, at klimaet ikke alene vil være afgørende for, hvordan den danske natur kommer til at se ud i fremtiden. Flere af konferencens talere lagde i høj grad vægt på betydningen af næringsstoftilførslen og arealanvendelsen for naturens nutidige og fremtidige tilstand, hvor især det intensivt drevne landbrug i dag tegner det danske landskab. Det er derfor opløftende, at vi i Danmark på egen hånd kan gøre meget for at bevare den danske natur på længere sigt - hvis vi vil.

Klimaforandringerne rejser en række interessante spørgsmål, der kræver svar, før forvaltere og politikere kan tage endeligt stilling til, hvordan vi skal forvalte vores fælles natur:

  • Vil et ændret klima påvirke naturen i en positiv eller negativ retning?
  • Hvilke naturtyper er særligt følsomme?
  • Hvor skal for eksempel vores værdifulde kystnaturtrække sig hen, når vandet i havene stiger?
  • Hvilke arter hører til i den danske natur?
  • Skal vi byde nye eksotiske arter velkommen eller forsøge at bekæmpe dem?
  • Vil landbrugets påvirkning af naturen ændres?
  • Er vi klar til denne nye udfordring?
  • Og hvem skal løfte opgaven?

Du kan hente konferenceskriftet her.