9:30-10:00 MODTAGELSE OG REGISTRERING

10:00-10:05 VELKOMST

10:05-10:30 Naturgenopretning og natursyn gennem tiden
Kjeld Hansen, Journalist og miljødebatør

10:30-10:55 Statsrevisorernes og Rigsrevisionens evaluering af nationalparker
Peder Larsen, Formand for Statsrevisorne

10:55-11:20 Kan man genskabe god natur?
Annette Baattrup-Pedersen, Sektionsleder for vandløbs- og ådalsøkologi, AU

11:20-11:40 PAUSE

11:40-12:05 Kompromisser i restaureringsprojekter
Anne-Kristine Kirkegaard Sverdrup, Konsulent hos Orbicon

12:05-12:30 Naturgenopretning - muligheder for fremadrettede forbedringer i restaureringsproceduren
Nikolai Friberg, Forskningschef hos NIVA

12:30-13:00 PANELDEBAT
Annita Svendsen, Specialkonsulent i Naturstyrelsen, Fyn
Annette Baattrup-Pedersen, Sektionsleder for vandløbs- og ådalsøkologi, AU
Anne-Kristine Kirkegaard Sverdrup, Konsulent hos Orbicon
Morten Vincents, Biolog i Roskilde Kommune

13:00-14:15 FROKOST

14:15-14:40 Muslinger som redskab til at forbedre naturtilstanden i danske fjorde
Per Dolmer, Leder af den Marine Gruppe hos Orbicon

14:40-15:05 Naturpolitiske mål - baggrund for forvaltning og planlægning af dansk natur
Hanne Stensen Christensen, Direktør i Lejre kommune

15:05-15:25 PAUSE

15:25-15:50 Visioner for fremtiden - hvor skal vi hen med den iscenesatte natur?
Signe Nepper Larsen, Vicedirektør for Naturstyrelsen

15:50-16:30 PANELDEBAT:
Hanne Stensen Christensen, Direktør i Lejre kommune
Nikolai Friberg, Forskningschef hos NIVA
Per Dolmer, Leder af den Marine Gruppe hos Orbicon
Signe Nepper Larsen, Vicedirektør for Naturstyrelsen
Thor Hjarsen, Specialkonsulent i IPBES og Statens Naturhistoriske Museum

16:30-16:35 AFSLUTNING

16:35 RECEPTION