Den første Wilhjelmkonference blev afholdt i november 2002 under navnet: Wilhjelm+1, for at markere året der var gået siden rapportens udgivelse. Konferencen blev arrangeret af det hedengangne Naturråd, der også stod bag Wilhjelm+2 og Wilhjelm+3.

I 2006 overtog Københavns studenterafdeling under Danmarks Naturfredningsforening forpligtigelsen med at videreføre Naturrådets arbejde med Wilhjelmkonferencerne.

De flotte Wilhjelmplakater er de sidste mange år blevet lavet af Jonas Resting-Jeppesen.