Micky Gjerris, lektor i bioetik, KU
Naturens sprog

Rasmus Ejernæs, seniorforsker ved Inst. f. Bioscience, AU
Plads til naturen

Simon Leed Krøs, projektleder, DN
Sommerfugleeffekten (PDF-fil)

Philip Hahn-Petersen, habitats
InfraNatur (PDF-fil)

Ida Dahl-Nielsen, specialkonsulent i Naturstyrelsen
Naturgenopretning af Søborg Sø (PDF-fil)

Else Østergaard, leder af Nationalpark Thy
10 år med nationalparken - er der plads til mere natur? (PDF-fil)

Bo Levesen, leder af høslætslaug i Vejle
Hvordan gør vi stor natur større? (PDF-fil)

Henrik Bertelsen, fmd. f. Familielandbruget Sydvest
Natur retur i landbrugsland (PDF-fil)

Anders Skov, dir. i Aage V. Jensens Fonde
En rolle i naturbeskyttelsen (PDF-fil)

Rune Engelbreth Larsen, idehistoriker
Hegn til vejen til en større natur (PDF-fil)