Peder Agger: Wilhjelmrapporter – før, under og efter
Wilhjelmrapporten udkom i 2001 med mange god forslag til, hvordan den danske natur forvaltes bedst muligt. Men hvor langt er vi kommet efter Wilhjeludvalgets arbejde? Professor Emeritus Pedder Winkel Agger ridser op hvordan det går med arbejdet og understreger nødvendigheden af bredde og langsigtethed plan for naturforvaltningen.


Jens-Christian Svenning: Ideen bag rewilding
Hvad gemmer der sig bag begrebet Rewilding og hvad kan vi bruge rewilding til? Professor Jens-Christian Svenning vil introducerer teorien og principperne bag rewilding, med fokus på hvordan rewilding kan anvendes som et redskab i den danske naturforvaltning.


Pil Birkefeldt Møller: Status for rewilding projekter i Danmark anno 2013
Rewilding er et international begreb med mange muligheder. Men hvordan defineres rewilding i de danske projekter, og hvordan kan den anvendes i dansk naturpleje PhD-studerende Pil Birkefeldt Møller giver en kortlægning af igangværende og planlagte rewilding-projekter i Danmark anno 2013, samt resultater fra holdningsundersøgelse til rewilding som værktøj i den danske naturforvaltning.


Rita Buttenschøn: Vilde dyr i naturplejen – introduktion af elsdyr og kronvildt i Lille Vildmose
Kan vildt anvendes i naturplejen til at vedligeholde og genskabe naturområder med høj naturkvalitet og hvad er fordele og ulemper ved at anvende vilde dyr i forhold til husdyr? Seniorrådgiver Rita Buttenschøn fortæller om fordele og problemstillinger ved forvaltningen af vildt i de danske skove og moser og belyser en mulig anvendelse af elsdyr og krondyr til genopretning af mose og kær.


Chris Sandom: Theoretical, virtual and experimental rewilding in the Scottish highlands
Oplægget "Theoretical, virtual and experimental rewilding in the Scottish highlands" fokuserer på hvordan det skotske højland kan blive rewilded. Chris Sandom fortæller om en konceptuel model for 'community (re-)assembly' som mulig værktøj til at restaurerer økologiske nøgleprocesser. Potentialet omkring ulve og vildsvinet er også stort, når der skal restaurerers nøgleprocesser.


Hans Peter Hansen: Kristiske refleksioner på ”rewilding” problemer, udfordringer og konflikter
Udsætning af nye eller, i den danske natur, forsvundne dyrearter, er ikke et nyt fænomen. Traditionelt har muligheden for udsætninger af nye eller forsvundne dyrearter været stramt reguleret, og styret af nogle grundlæggende principper. Hans Peter Hansen vil med hans baggrund som sociolog analyserer begrebet rewilding og samfundets mulige skred, når der snakkes om udsætning af nye eller forsvundne dyrearter.


Karin Skovhus: Erfaringer ved etablering af græsningslaug på Sydfyn
Rewilding kræver store sammenhængende naturarealer, der kan afgræsses samlet. Det giver udfordringer i et landskab, hvor selv de større naturområder typisk er delt op på et stort antal private lodsejere. Karin Skovhus fortæller om en mulig vej i naturforvaltningen: Græsningslaug.

Gennem eksempler fra Sydfyn forklarer Karin, hvordan der med initiativ og hjælp fra lokalbefolkningen, kan etableres større sammenhængende naturområder.


Hans Henrik Bruun: Rewilding som naturforvaltningsstrategi
Hvilken plads i dansk naturforvaltning skal rewilding have? Det fortsatte tab af biodiversitet rejser mange spørgsmål - hvilke af dem er rewilding svaret på? Professor Hans Henrik Bruun tager med udgangspunkt i hvad dansk biodiversitet består af, samt hvordan den er fordelt geografisk og på økosystemer, vil analyserer sig frem til, hvilke problemer rewilding kan være en løsning på og hvilke der må søges andre løsninger til.


Rune Engelbreth: Den danske naturs genkomst
Rewilding og biodiversitet er begreber, der desværre næsten synes at være ubekendte faktorer på Christiansborg, hvilket giver nogle ekstraordinære udfordringer. Rune Engelbreth fortæller passioneret, akkompagneret med smukke billeder af den danske natur, om nødvendigheden af at få den danske naturs genkomst på den politiske dagsorden - for her kan netop biodiversitet og rewilding måske (også) komme til gavn.