Julie Søgaard
Julie Søgaard er uddannet cand.scient i Geografi og Journalistik fra Roskilde Universitet. Hun vil endnu en gang styre slagets gang som kompetent ordstyer ved dette års Wilhjelmkonference. Hun har tidligere arbejdet for DR som vært og tilrettelægger på Klima og Miljø på P1. I dag er Julie selvstændig grøn journalist, moderator og kommunikationskonsulent for blandt andet BioRefining Alliance og Den Danske Naturfond. Julie er desuden formand for Foreningen af Energi- og Miljøjournalister.

Kjeld Hansen
Kjeld Hansen er journalist, miljødebattør, konsulent og forfatter. Han har udgivet kritiske reportager, dybdeborende journalistik og en række miljøbøger. Kjeld Hansen udgav i maj 2008 storværket 'Det Tabte Land' på Gads Forlag. Bogen er en kulturhistorie, der fortæller om det danske landskabs dramatiske forandring gennem de sidste 250 år. Med denne baggrund vil Kjeld Hansen give os en historisk indsigt i natursyn samt tidligere naturgenopretning og naturrestaurering.

Annette Baattrup-Pedersen
Annette Baattrup-Pedersen er seniorforsker på afdelingen for Vandløbs- og ådalsøkologi ved Aarhus Universitet. Hun har flere gange deltaget i den offentlige miljødebat om f.eks. problematikker ved afvanding og grødeskæring. Annette Baattrup-Pedersen vil diskutere hvorvidt man overhovedet kan genskabe god natur og hvordan man måler sin succes.

Anne-Kristine Kirkegaard Sverdrup
Anne-Kristine Kirkegaard Sverdrup er ansat som projektleder i Orbicon med fokus på naturgenopretningsprojekter og før dette som vandløbsmedarbejder og klimakoordinator i Kolding kommune. Fra 2011 til 2012 var hun ansat i COWI også med fokus på naturgenopretning, og fra 2001 til 2011 var hun lektor på Skov og Landskab på Københavns Universitet med hovedfokus på vandforvaltning, naturgenopretning og naturbevarelse. Anne-Kristine Kirkegaard Sverdrups oplæg vil derfor handle om, hvordan det forholder sig med de økonomiske og praktiske rammer for naturgenopretningsprojekter. Bliver der indgået kompromisser på vejen fra idé til realiseret projekt? Og hvad prioriteres højst i processen?

Nikolai Friberg
Nikolai Friberg er forskningschef i afdelingen Vand og Biodiversitet i Norsk Institut for Vandforskning samt forsknings- og afdelingsleder i NIVA Danmark. Han har mere end 20 års forskningserfaring indenfor ferskvandsøkologi, herunder klimaforandringer, natur- og miljøgenopretning. Nikolai Friberg har arbejdet både i Danmark og udenlands, og har haft fokus på anvendelsesorienterede aspekter, specielt hvordan menneskelige aktiviteter påvirker ferskvandssamfund. Nikolai Friberg er Appointed Expert for the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversty and Ecosystem Services (IPBES) under UNESCO. Med denne baggrund vil Nikolai Friberg diskutere den danske naturgenopretningsstrategi og evaluere baggrunden for tidligere naturgenopretningsprojekters succes eller mangel på samme.

Peder Larsen
Peder Larsen er politiker for SF og formand for Statsrevisorerne. Han er den formand, der har siddet i den længste ubrudte periode, 18 år. Peder Larsen er desuden den første statsrevisor i 157 år, der i sin private karriere beskæftiger sig med revision ved siden af sit arbejde som statsrevisor. Han har som formand for Statsrevisorerne været med til at evaluere Miljøministeriets initiativ og tiltag til nationalparker, som også vil være emnet for hans oplæg.

Hanne Stensen Christensen
Hanne Stensen Christensen er direktør i Lejre kommune og har tidligere været centerchef for Center for Miljø og Natur i Næstved kommune. Hun har bidraget med kapitlet 'Autencitet og Naturgenopretning' til antologien 'Mening med Landskab'. Med denne baggrund vil Hanne Stensen Christensen belyse planlægning og forvaltning af natur og naturrestaurering samt diskutere spørgsmålene: Hvordan får vi mest natur for pengene og er det et mål i sig selv? Hvordan prioriteres mellem forskellige projekter når værdigrundlaget bag disse ikke er eksplicit? Står fremtidige naturgenopretningsprojekter overfor et problem pga. manglende klart definerede naturpolitiske mål?

Per Dolmer
Per Dolmer er leder af den Marine Gruppe i Orbicon i Viby og har de sidste 25 år arbejdet med muslingeproduktion. Han er uddannet biolog fra Aarhus Universitet og hans faglige karriere omfatter 20 års ansættelse som forsker og seniorrådgiver. Per Dolmer har deltaget i mange nationale og internationale projekter om bæredygtig udvikling af muslingeproduktion. Muslinger kan bruges til opsamling af næringsstoffer, og muslingerne er et vigtigt virkemiddel i forbindelse med vandområdeplanerne. Oplægget vil omfatte en beskrivelse af anvendelse af muslinger som fangkultur, hvilke miljømæssige udfordringer der er med anvendelsen, og hvordan muslingeproduktionen bidrager til marine proteiner, der kan indgå i fødevarer eller foder.

Signe Nepper Larsen
Signe Nepper Larsen er vicedirektør for Naturstyrelsen. Hun er uddannet biolog, cand.scient fra Københavns Universitet 1994 og har arbejdet med beskyttet natur i mere end 25 år i både den offentlige og private sektor. Hun er ekstern censor og underviser i biologi på universiteterne og har skrevet flere fagbøger, bl.a. flere kapitler til bogværket 'Naturen i Danmark'. Fra 1995 til 2016 var Signe Nepper Larsen ansat i Vand- Og Miljødivisionen i rådgiverfirmaet COWI med opgaver indenfor vand- og naturforvaltning, miljøvurdering samt ledelse. Signes Nepper Larsens oplæg vil omhandle Naturstyrelsen planer og rammer for projekter i den danske natur, og med titlen 'Visoner for fremtiden - hvor skal vi hen med den iscenesatte natur?' er der lagt op til debat.