Mere natur i vandløbene, Mere liv i søerne, De rene søer og vandløb værnes og Vandet bringes tilbage i landskabet. Det er bare nogle af de mange anbefalinger, som udkom i Wilhjelmrapporten for 13 år siden. Med den igangværende udarbejdelse af vandplanerne bliver Wilhjelmrapportens anbefalinger endnu en gang høj aktuelle og meget relevante for diskussionen om forvaltningen af de danske ferske vande.

Konferencen blev indledt med en velkomst og en introduktion til 40 års vandplaner og deres effekt på vandmiljøet. Konferencen kom i løbet af dagen omkring de ferske vandes status og dertilhørende udfordringer. Der blev givet bud på virkemidler til at opnå bedre og mere natur i de ferske vande, med øje for fortsat brug af landskabet og dens forskellige goder.

Dagen blev afrundet med en debat, som tog stilling til hvilke virkemidler, der forventes at havde den største effekt med henblik på at opnå gode naturtilstande i det ferske vand, samtidig med en fortsat kulturel brug af landskabet.