Den biologiske mangfoldighed har stor indvirken på os alle, og der er bred enighed om at biodiversitet er vigtigt, men når det kommer til politiske beslutninger er det ikke en prioritet.

Da det ikke er lykkes at stoppe tilbagegangen af arter i de sidste mange år, vil årets Wilhjelmskonference kigge frem og se, hvad der kan vende afvikling til udvikling. På konferencen kombineres den teoretiske baggrund med praktiske erfaringer.