9:30-10:00 MODTAGELSE OG REGISTRERING

10:00-10:05 VELKOMST

10:05-10:30 Status for naturen i Danmark
Michael Leth Jess, Direktør for Natur og plan, Danmarks Naturfredningsforening

10:30-10:55 Overvågning af den danske natur
Bettina Nygaard, Seniorrådgiver Institut for Bioscience - Biodiversitet, Aarhus Universitet

10:50-11:15 Naturen i kommunen
Lisbeth Winther, Formand for Teknik- og Miljøudvalg, Gentofte Kommune

11:15-11:35 PAUSE

11:35-12:00 Landbrugets rolle i naturforvaltning
Anders Panum Jensen, Afdelingsleder for Miljø & Energi / Vand & Natur, Landbrug & Fødevarer

12:00-12:25 Naturen i folketinget
Henrik Høegh, Fhv. medlem af folketinget og tidl. miljøordfører, Viceborgmester Lolland Kommune

12:25-13:00 PANELDBAT: Hvordan afspejler 2020 forpligtelserne sig i Danmarks politiske naturforvaltning?
Oplægsholdere fra om formiddagssessionen

13:00-14:00 FROKOST

14:00-14:25 Lovgivningens udfordringer i praksis
Henrik Bertelsen, Formand Familielandbruget Sydvest

14:25-14:50 Naturstyrelsens rolle i biodiversitetsaspektet
Hanne Kristensen, Direktør Naturstyrelsen

14:50-15:10 PAUSE

15:10-15:35 Vejen til 2020-målene
Hans Henrik Bruun, Lektor for Ecology and Evolution, Københavns Universitet

15:35-16:55 Fælles løsninger i det åbne land
Helga Grønnegaard, Sekretariatsleder Collective Impact

15:55-16:30 PANELDEBAT: Hvordan ændres praksis så biodiversiteten prioriteres?
Oplægsholdere fra eftermiddagssessionen

16:30-16:35 AFSLUTNING

16:35 RECEPTION