Peter Esbjerg
Professor ved Institut for Økologi, Københavns Universitet. Arbejder hovedsageligt med biologisk bekæmpelse og Integreret Skadedyrsbekæmpelse, hvor han i mange år har været en af landets førende kompetencer. PE er uddannet biolog fra Københavns Universitet og Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, og har fra begyndelsen af sin karriere forsket i sammenhængen mellem landbrugspraksis og den naturlige fauna i og omkring agerlandet samt i skovene. PE underviser i dag på det nye LIFE fakultet på Københavns Universitet inden for en bred vifte af emner, der relaterer til landbrug, skovbrug og skadedyrsbekæmpelse. I de seneste år har en del af hans forskning centreret sig omkring brugen af pesticider på dynamikken omkring skadedyr, nyttedyr og landbruges nuværende og kommende vilkår.

Nikolai Friberg
Nikolai Friberg (NF) er uddannet biolog og ph.d. fra Københavns Universitet. NF har arbejdet som forsker og senere seniorforsker ved DMU i årene 1991 til 2006, hvor han samtidig var ekstern lektor ved Aarhus Universitet fra 1997-2006. NF interesse har altid centreret sig om effekterne af forskellige miljøpåvirkninger på den biologiske struktur i vandløb. Forskningen har omfattet bl.a. effekter af skovrejsning, kanalisering og pesticider på vandløbsmiljøet med feltarbejde flere steder i verden. Derudover har NF været involveret i Vandmiljøplanens overvågningsprogram og implementering af EU’s Vandrammedirektiv. Han har forfattet og bidraget til mere end 100 videnskabelige publikationer spændende fra internationale artikler til bøger og populær formidling.

Philippe Grandjean
Philippe Grandjean (PG) er doktor i medicin fra Københavns universitet og er i dag professor og leder af afdeling for Miljømedicin ved Syddansk Universitet i Odense. Hans forskning centrerer sig om hovedsageligt om epidemiologiske aspekter af toksiske stoffer i kroppen samt deres langsigtede virkninger. PG har også forsket i effekterne af pesticider og andre toksiske stoffer på fosterudvikling og kønsdeformiteter. Ud over sin stilling ved Syddansk Universitet, er PG adjungeret professor ved Harvards School of Public health og er editor-in-chief af det videnskabelige peer-review tidsskrift: Environmental Health. PG har arbejdet som konsulent for sundhedsstyrelsen omkring toksikologiske udredninger.

Peter Pagh
Peter Pagh (PP) er professor i Miljøret ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor han også er uddannet. PPs forskning centrerer sig bl.a. om miljøansvar, forholdet mellem national og overnational lovgivning (særligt EU), borgerrettigheder og forholdet mellem jura og politik. Ud fra disse overordnede aspekter har PP lagt fokus på flere forskellige forureningsaspekter af både det terrestriske og akavatiske miljø. PP deltager også i undervisningen i Miljøret ved det Juridiske Fakultet.

PP har, ud over sin forskningsmæssige karriere, længe været kendt som en kyndig og engageret debattør på miljøområdet og har siddet i adskillelige faglige udvalg og ekspertkomiteer på mange niveauer. PP deltog bl.a. i arbejdet i Wilhjelmudvalget, som indkaldt ekspert.

Anders Branth Pedersen
Anders Branth Pedersen (ABP) er uddannet i statskundskab fra Århus Universitet og med en ph.d. i miljøpolitik fra Danmarks Miljøundersøgelser. Han er ansat som forsker ved DMU, Århus Universitet ved Afdeling for Systemanalyse. ABPs forskning tager udgangspunkt i relationerne mellem mennesker og kulturer. Han er lige nu projektleder på et større forskningsprojekt der kigger på Barrierer i landmændenes beslutningsmønstre vedrørende reduceret pesticidanvendelse, under Miljøstyrelsen.

ABP deltager også i undervisningen i miljøpolitik ved Århus Universitet og har tidligere arbejdet med internationale miljøproblematikker ved University of Newcastle i England.

Nina Cedergreen
Nina Cedergreen (NC) er økotoksikolog og lektor ved Institut for Jordbrugsvidenskab, der er en del af Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Her forsker hun i, hvordan brugen af pesticider påvirker planter og det omgivende miljø, og er desuden involveret i undervisning, f.eks. kurser i anvendelse af plantegifte og miljøperspektivet omkring brugen af dem. Særligt fokuserer hendes forskning på, hvordan pesticider kan stimulere utilsigtet vækst hos ukrudt og er involveret i en lang række projekter inden for pesticid- og toksikologiforskning. NC er uddannet biolog ved Århus Universitet. NC er også involveret i flere faglige udvalg og sætter gerne sin videnskabelige viden på spil.

Egon Kjær Sørensen
Egon Kjær Sørensen (EKS) er oprindeligt uddannet folkeskolelærer med en længere baggrund som fritids og halvtidslandmand indtil han i 1994tog springet til fuldtidslandmand på Lyngdalgaard ved Skanderborg. EKS er formand for interesseorganisationen Frie Bønder – levende land. En forening der fokuserer særligt på mindre lokalt funderede landbrug, hvor fokus i højere grad er på landmandens rolle som landskabsforvalter med et frugtbart samspil med den øvrige befolkning i landdistrikterne. Frie Bønder er ikke en økologisk forening men fokuserer på, at et landbrug skal være i harmoni med miljø og natur. .

Kjeld Hansen
Forfatter og freelancejournalist og står bl.a. bag de to meget roste og diskuterede bøger A Farwell to Greenland's Wildlife og Der er et yndigt land. I 2008 udkom han med den store fortælling om det danske landskabs forandring gennem de sidste 250 år: Det Tabte Land, der samme år fik forfatterforeningens fagpris. KH er kendt for sin meget åbenhjertige og provokerende stil og har både med sine bøger samt utallige artikler og foredrag været med til at sætte nogle af Danmarks største natur- og miljøproblemer på den offentlige dagsorden. KHs journalistiske baggrund gør ham til en levende og engageret medspiller i debatter og konferencer, hvor talerne ikke får mulighed for at snog sig udenom kritiske spørgsmål.

KH har desuden den uafhængige konsulent- og kommunikationsvirksomhed BæreDygtighed, der rådgiver virksomheder, institutioner og private om omstilling til miljøvenlig produktion, forbrug, administration og levevis.

KH har været ordstyrer ved Wilhjelm+6 og vi er meget glade for at kunne byde ham velkommen endnu en gang.