I 2010 forpligtede Danmark sig til at stoppe tabet af biodiversitet inden år 2020. I år er vi halvvejs og vi gør status. Dette års Wilhjelmkonference omhandler Politisk Naturforvaltning. Hvor langt er vi nået? Hvad gør vi for at opnå målene? Hvad sker der i praksis? Og hvilke udfordringer er der? Dette er kun få af de spørgsmål der vil blive diskuteret på konferencen. Der vil blive sat fokus på den politiske arbejdsgang på flere niveauer – fra Folketinget til
familielandbruget – og hvordan vi kan ændre praksis og opnå forpligtelserne.