9:00-9:30 MODTAGELSE OG REGISTRERING

9:30 Velkomst v. Sebastian Jonshøj, Vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening

9:40 Katherine Richardson, Professor KU - Naturbeskyttelse i havet skal tage udgangspunkt i økosystemer – ikke arter!
10:05 Jens-Christian Svenning, Professor AU - Hvad sker der med Jordens biodiversitet i Menneskets Epoke?
10:30 Anders Barfod,  Lektor AU - Biodiversitetskrisen i et lokalt-globalt perspektiv

10:55-11:15 PAUSE

11:15 Lasse Baaner, Lektor KU - Er tiden inde til en naturbeskyttelsesreform?
11:40 Jesper Sølver Schou, Lektor KU - Mere og bedre naturbeskyttelse – samfundsvidenskabernes bidrag

12:05 DEBAT 1 - Virkemidler og barrierer på den globale scene

12:40-13:40 FROKOST

13:40 Henrik Vejre, Professor KU - ”Hvordan kan vi planlægge for en naturzone”
14:05 Hanne Stadsgaard Jensen, Biolog, Viborg kommune - Natureman, et integreret LIFE Naturprojekt
14:30 Signe Nepper Larsen, Vicedirektør Naturstyrelsen

14:55-15:15 PAUSE

15:15 Asger Narud, cand.scient.pol, skribent og debattør - Ledelse som virkemiddel til at skabe en grøn og bæredygtig fremtid
15:40 Jeppe Graugaard, Underviser på Ry Højskole - På grænsen til en anden verden

16:05 DEBAT 2 - Virkemidler og barrierer nationalt set

16:40 TAK FOR I DAG & RECEPTION