Jeppe Graugaard - På grænsen til en anden verden

Konsekvenserne af den systemkrise vores civilisation befinder sig i fremstår altomfattende og uoverskuelige. Set i et naturhistorisk perspektiv bliver det 21. århundrede begyndelsen på forandringer som vil præge menneskeheden, naturen, livets grundvilkår, de næste mange hundrede år. Naturens sammenbrud og den tilknyttede systemkrise kan ses som et udslag af det natursyn som præger det moderne samfund: selve vores virkelighedsopfattelse stiller os i en position, hvor naturen kun har værdi fordi den er til nytte for mennesker. Så længe dette syn på naturen præger vores samfundsmæssige udvikling vil vi højst sandsynligt fortsat underminere vores eget og andre arters levegrundlag. Lige nu spirer en global folkelig bevægelse frem som stiller spørgsmålstegn ved det værdisæt, de grundantagelser og de handleformer som det moderne samfund har taget for givet. Naturen og klimaet er kommet på dagsordenen – tre årtier for sent. Kan vi stadig nå de politiske målsætninger der skal til for at undgå at krisen bliver til sammenbrud og hvordan flytter vi de politiske og økonomiske barrierer for en grøn og fredelig omstilling?

Jeppe Graugaard har som forsker, konsulent og underviser beskæftiget sig med klima, bæredygtighed og omstilling siden 2008. Han arbejder som lærer på Ry Højskole, hvor han bl.a. underviser faget Kloden Kalder (www.klodenkalder.com) og udvikler praksisforløb i bæredygtig dannelse.

 

Jesper Sølver Schou - Mere og bedre naturbeskyttelse – samfundsvidenskabernes bidrag

Når vi taler om naturbeskyttelse fra et fagligt synspunkt, er det meget ofte med de naturvidenskabelige briller på. Men ønsket om at forvalte og beskytte naturen er drevet af en antroprocentisk dagsorden: hvis vi mennesker ikke var her, ville der ikke være behov for naturforvaltning, og givet vi er her, er naturbeskyttelsen drevet at vores forståelse af en god natur – eller ”En rig natur i et rigt samfund”. I dette oplæg introduceres en økonomisk forståelse af naturens betydning for menneskers velfærd med eksempler fra bogen ”Sæt pris på naturen”, og desuden diskuteres nogle af de forståelsesmæssige forskelle og skismaer som opstår mellem naturvidenskab, samfundsvidenskab, og naturforvaltning.

Jesper Sølver Schou er uddannet cand agro. og Ph.D., og er ansat som lektor og sektionsleder på Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi (KU). Han har mere end 25 års erfaring med forskning og forskningsbaseret rådgivning omkring økonomi, miljø, natur og jordbrug. Bl.a. bidrog han til udarbejdelsen af de økonomiske afsnit i Wilhjelmudvalgets rapport.

 

Henrik Vejre - ”Hvordan kan vi planlægge for en naturzone”

Hvilke planlægnings- og forvaltningsredskaber man kan bruge til en mulig kommende naturzone i Danmark, med baggrund i fortilfælde og med udgangspunkt i eksisterende redskaber.

I have studied and done research in the cultural landscapes as arena for the provision of services to the society for more than 20 years. A guiding storyline in the research effort is that we need to manage multiple functions at the same place at the same time in order to achieve sustainable land use. Integration of functions such as agricultural production, wildlife habitats, housing, water provisioning, amenity values and tourism. A particular focus has been on the management of urban fringe landscapes and agricultural landscapes. The green space of greater Copenhagen has been a key issue in my research.

 

Jens-Christian Svenning - Hvad sker der med Jordens biodiversitet i Menneskets Epoke (Antropocæn)?
Jeg vil opridse hvad der sker med biodiversiteten, hvorfor og hvad fremtidsudsigterne er, og hvad vi kan gøre for at sikre en rig biodiversitet også i fremtiden.

Jens-Christian Svenning er professor i økologi ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, hvor han også leder forskningscenteret Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE). Jens-Christian arbejder med at forstå med vores verdens biodiversitet, og hvordan vi sikrer den i fremtiden med endnu flere mennesker og stærke klimaændringer.

Ordstyrer - Thor Hjarsen

Slagets gang på Wilhjelmkonferencen skal i år styres af Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden. Thor har haft en lang karriere inden for naturbeskyttelse og naturformidling i Skov- og Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Grønlands Hjemmestyre, NIRAS og private NGO’ere som Red Barnet, og nu senest i WWF Verdensnaturfonden. Desuden var Thor med til at opbygge det danske IPBES-sekretariat på Københavns Universitet i 2016-2018. Han har arbejdet med både international og national natur og biodiversitet og deltaget aktivt i debatter på sociale medier og i pressen. Thor er nok kendt som en ret skarp kritiker af statens indsatser for natur og biodiversitet. På den mere fredelige front, er Thor især aktiv fuglekigger, formand for landets måske mindste naturNGO Hellebæk Kohaves Venner og triller i godt sommervejr rundt på en gammel BMW-motorcykel mellem de nordsjællandske naturlokaliteter.