9:00-9:30 MODTAGELSE OG REGISTRERING

9:30-9:40 VELKOMST & INTRODUKTION 

 • Ella Maria Bisschop-Larsen, Tidl. præsident i DN, “mindeord til ære for Nils Wilhjelm"

9:50-11:05

 • Mickey Gjerris, Lektor i bioetik ved Det naturvidenskabelige fakultet på KU - Naturens sprog
 • Rasmus Ejrnæs, Seniorforsker ved Institut for Bioscience Aarhus Universitet - Plads til naturen
 • Simon Leed Krøs, Projektleder og kampagneansvarlig for Projekt Biodiversitet nu hos DN - Sommerfugleeffekten

11:05-11:20 PAUSE

11:20-12:35

 • Philip Hahn-Petersen, Habitats - 
 • Ida Dahl Nielsen, Specialkonsulent i Naturstyrelsen - 
 • Else Østergaard, Leder af Thy Nationalpark - 10 år med Nationalpark Thy. Er der plads til mere natur?

12:35-13:35 FROKOST

13:35-14:50

 • Bo Levesen, Koordinator for høslætlaug i Vejle kommune - 
 • Henrik Bertelsen, formand for Familielandbruget Sydvest - Natur retur i landbrugslandet
 • Anders Skov, Direktør i Aage V. Jensen Naturfond - En rolle i naturbeskyttelsen

14:50-15:10 PAUSE

15:10-15.35

 • Rune Engelbreth Larsen, Idéhistoriker, forfatter, foredragsholder & naturgeograf - Hegn er vejen til større, vildere natur

15:35-16:10 DEBAT

16:10 TAK FOR I DAG

16:15 RECEPTION