09:00 Registrering

09:30 Velkommen - ordstyrer Peter Friis Møller


09:40
Bo Fritzbøger, Lektor Saxo-Instituttet; Skovens udvikling gennem tiden

10:05 Peter Ilsøe, Direktør Naturstyrelsen; Rammer for Naturstyrelsens drift af statens skove

10:30 Palle Madsen, Professor Skovskolen KU; Synergieffekt mellem skovdrift og biodiversitet


10:55
Pause


11:10
Vivian Kvist  Johannsen, Seniorforsker KU/IGN/Skov, Natur og Biomasse ; Bæredygtighedens balancegang       mellem prioriteringer i skovene – fra bøgens brede top til fyrrens finrødder

11:35 Jacob Heilmann-Clausen, Lektor Statens Naturhistoriske Museum; Konflikter mellem skovdrift og biodiversitet


12:00
Debat I

 

12:40 Frokost

 

13:50 Camilla Fløjgaard, Postdoc Aarhus Universitet; Arealstørrelse og naturpleje går hånd i hånd

14:15 Mads Jakobsen, Chefkonsulent Den Danske Naturfond; Visioner for at sikre biodiversiteten - Bøtø Plantage

14:40 Katrine Hahn Kristensen, specialkonsulent Miljøstyrelsen; Tilskudsordninger for skov - fordele og udfordringer

 

15:05 Pause

 

15:20 Niels Peter Dalsgaard Jensen, Skovrider Salten Langsø Skovadministration; Naturnær skovdrift og biodiversitetshensyn

15:45 Martin Einfeldt, Kommunikationsrådgiver og ejer af Firmaet Martin Einfeldt; 9 måder at motivere skovejere til at udvikle naturværdier

 

16:10 Debat II

 

16:45 Afslutning

 

17:00 Reception